X
Vi har opdaget at du bruger en browser siden ikke understøtter. Vi kan derfor ikke garantere at hele www.boligregner.dk virker over for dig, som både du og vi forventer. Boligregner.dk er understøttet af følgende browsere:
Google Chrome
Version 7 eller nyere
Apple Safari
Version 5 eller nyere
Mozilla Firefox
Version 3.5 eller nyere
Microsoft Internet Explorer
Version 8 eller nyere
Hvordan du opgraderer eller installerer, kan du se på www.browserchoice.eu
Beregn dit boliglån
Boligregner.dk er et frit tilgængeligt, uafhængigt værktøj, hvor du kan sammenligne boliglån over en horisont på fem år.

Hvad skal du betale i ydelse? Hvad koster det at indfri lånet? Hvad sker der, hvis renten ændrer sig?

Gå til beregning

Forstå dit boliglån
Hvilket lån kan bedst betale sig? Skal man være ekspert for at vælge? Skal man overlade valget til banken?

Ingen af delene er rigtigt. Du kan godt forstå dit boliglån.

Læs mere

Bag om Boligregner.dk
Bag Boligregner.dk står virksomheden Scanrate Financial Systems A/S.

Scanrate Financial Systems A/S leverer konsulentydelser og systemer til lånerådgivning og obligationsanalyse til den finansielle sektor.

Lima overblik over gæld
Scanrate Financial Systems A/S har udviklet finansstyringssystemet Lima til professionelle ejendomsinvestorer.

Med Lima kan I håndtere alle jeres lån i ét system, lave værdifulde rentescenarier og beregninger, og få fuldt overblik over jeres gæld.

Læs mere

ScanRate

Beregning foretages, vent venligst.


Beregner
X
ScanRate

Den efterspurgte side kunne desværre ikke vises.Scanrate er underrettet og vil hurtigst muligt udbedre problemet.

Prøv venligst igen senere.
X
ScanRate

Direkte Link


Kopier det følgende link direkte til f.eks. en e-mail:
Henter link...