X
Vi har opdaget at du bruger en browser siden ikke understøtter. Vi kan derfor ikke garantere at hele www.boligregner.dk virker over for dig, som både du og vi forventer. Boligregner.dk er understøttet af følgende browsere:
Google Chrome
Version 7 eller nyere
Apple Safari
Version 5 eller nyere
Mozilla Firefox
Version 3.5 eller nyere
Microsoft Internet Explorer
Version 8 eller nyere
Hvordan du opgraderer eller installerer, kan du se på www.browserchoice.eu

boligregner.dk henvender sig alene til personligt brug. Finansstyringssystemet Lima udviklet af Scanrate henvender sig til kommercielt brug, og kan hjælpe din virksomhed med et uundværligt overblik over alle jeres lån.

Detaljer for opsætning af Friværdi eksemplet

Nedenfor vises, hvordan Boligregner.dk sættes op til at tage højde for ejendomsværdi og belåningsgrænser. Som i eksemplet på beregning af Afdrag og Friværdi regnes friværdi for et rentetilpasningslån med og uden afdrag samt et fastforrentet lån.

Du kan se forklaringen af friværdiberegningen og fortolkningen af de beregnede tal på følgende side:
Forklaring af Friværdi

Oplysninger om lån

Antag som i eksemplet, at du ønsker at købe en ejendom til 2 mio. kr., og at du selv har 100.000 kr. til udbetalingen. Dit lånebehovet er derfor 1,9 mio. kr.

Vælg Beregn i top menuen og sæt kryds i "Medtag ejendomsværdi og belåningsgrænser". Herefter indtastes ejendomsværdi og det ønskede provenu.

For at regne friværdien er det nødvendigt at medtage ejendomsværdi og belåningsgrænser i beregningen.

  • I dette eksempel kan 80% af ejendomsværdien finansieres af realkreditlånet
  • Derfor medtages et banklån i beregningen til finansieringen af de sidste 20%.
  • For at tydeliggøre analysen af realkreditlånene har vi valgt banklånene til at løbe i 20 år og være afdragsfrie i 10 år, så de ikke påvirker sammenligningen.

Vælg Næste

Dine lånemuligheder

På det næste skærmbillede, Dine lånemuligheder, vælges Jeg ønsker selv at vælge lånemuligheder. Herved vises tre alternativer, der hver består af et realkreditlån og et banklån. Med en ejendomsværdi på 2 mio. kr. vil systemet fordele lånene med 80 procent i realkreditlån, svarende til 1,6 mio. kr., og 300.000 kr. som banklån.

Det er nu muligt at vælge mellem forskellige alternativer, ligesom du kan indtaste de forventede bidrags- og rentesatser. I eksemplet har vi valgt F3 lån med og uden afdrag, samt et fastforrentet 3,5% lån. Banklånet er 20-årigt med 10 års afdragsfrihed.

Vælg Næste

Horisontberegning

Systemet beregner nu sammensætningen af de enkelte lån:

Derudover laves en horisontberegning, som viser periodeomkostningerne, dvs. de totale låneomkostninger ved at låne i fem år:

Se følgende link for en uddybning af periodeomkostninger:
Forklaring af periodeomkostninger


Når ejendomsværdi og belåningsgrænser medtages i beregningen har tabellen på sammenligningssiden en kolonne, der viser Friværdi. Friværdien er beregnet som forskellen mellem den nuværende ejendomsværdi og restgælden efter fem år.

For at se beregningen for samme beregningsdag som beskrevet i eksemplet kan du se følgende link:
Link til beregning

ScanRate

Beregning foretages, vent venligst.


Beregner
X
ScanRate

Den efterspurgte side kunne desværre ikke vises.Scanrate er underrettet og vil hurtigst muligt udbedre problemet.

Prøv venligst igen senere.
X
ScanRate

Direkte Link


Kopier det følgende link direkte til f.eks. en e-mail:
Henter link...