X
Vi har opdaget at du bruger en browser siden ikke understøtter. Vi kan derfor ikke garantere at hele www.boligregner.dk virker over for dig, som både du og vi forventer. Boligregner.dk er understøttet af følgende browsere:
Google Chrome
Version 7 eller nyere
Apple Safari
Version 5 eller nyere
Mozilla Firefox
Version 3.5 eller nyere
Microsoft Internet Explorer
Version 8 eller nyere
Hvordan du opgraderer eller installerer, kan du se på www.browserchoice.eu

Penge- og Pensionspanelet anbefaler horisontberegninger

I en ny rapport anbefaler Penge- og Pensionspanelet brugen af horisontberegninger i forbindelse med rådgivning om boliglån. På Boligregner.dk kan du afprøve metoden i dag!

Horisontberegningerne på Boligregner.dk viser de samlede låneomkostninger for et boliglån under forudsætning af, at lånet indfries efter fem år.
Beregningerne vises for uændret rente, rentestigning og rentefald.
Penge- og Pensionspanelet er nedsat af et enigt folketing, og panelet har til formål at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser. Udvalget består af brancherepræsentanter, fagforeninger og forbrugerrepræsentanter.

Panelet har 6. september 2013 udarbejdet en anbefaling om brug af horisontberegninger ved lånerådgivning med det formål at "inspirere penge- og realkreditsektoren til en bedre rådgivning om rentabilitet og risiko ved boliglån". Som det fremgår af panelets anbefaling: "Horisontberegningerne indeholder flere faktorer, som en låntager bør forholde sig til, og som andre nøgletal ikke viser, fx renterisiko, hvad det vil koste at indfri lånet før tid, samt at afdrag er opsparing."

Læs rådets anbefalinger

Panelets anbefaling er beskrevet i en kort rapport, som kan hentes på panelets hjemmeside, www.raadtilpenge.dk. Her kan du også finde den tekniske baggrundsrapport, som er udarbejdet for panelet af Svend Jakobsen, partner i Scanrate. Tilsammen kan de to rapporter give inspiration og vejledning til såvel låntagere, som de rådgivere, banker og realkreditinstitutter, som ønsker at følge panelets anbefaling.

Læs panelets forslag

Download Svend Jakobsens rapport

Prøv værktøjet i dag

Horisontberegninger er ny information, og mange institutter mener, at de i forvejen giver rigeligt med information til låntagerne. Trods panelets anbefalinger vil der derfor nok gå lang tid, før metoden når ud i alle hjørner af branchen. Men det behøver du ikke at vente på. Med Boligregner.dk har Scanrate valgt at stille branchens mest komplette låneværktøj gratis til rådighed for danske låntagere. Beregningerne på Boligregner.dk følger nøje den foreslåede standard, og derfor kan du her og nu få en konkret horisontberegning på dit eget lån.

Se eksempel på beregning

Prøv værktøjet på dine egne lån

ScanRate

Beregning foretages, vent venligst.


Beregner
X
ScanRate

Den efterspurgte side kunne desværre ikke vises.Scanrate er underrettet og vil hurtigst muligt udbedre problemet.

Prøv venligst igen senere.
X
ScanRate

Direkte Link


Kopier det følgende link direkte til f.eks. en e-mail:
Henter link...