X
Vi har opdaget at du bruger en browser siden ikke understøtter. Vi kan derfor ikke garantere at hele www.boligregner.dk virker over for dig, som både du og vi forventer. Boligregner.dk er understøttet af følgende browsere:
Google Chrome
Version 7 eller nyere
Apple Safari
Version 5 eller nyere
Mozilla Firefox
Version 3.5 eller nyere
Microsoft Internet Explorer
Version 8 eller nyere
Hvordan du opgraderer eller installerer, kan du se på www.browserchoice.eu

Dine lånemuligheder

Her kan du vælge tre alternative lånemuligheder. Hvis ejendomsværdi og belåningsgrænser er tilvalgt, anvendes en kombination af realkreditlån og banklån. Realkreditlånet udnyttes op til belåningsgrænsen og restbeløbet finansieres med et banklån.


Scanrate Financial Systems A/S påtager sig ikke noget ansvar for tjenestens nøjagtighed eller fuldkommenhed. Scanrate fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab, såvel direkte som indirekte, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af de på tjenesten tilgængelige informationer, beregninger og vurderinger, såfremt disse måtte vise sig at være fejlbehæftede eller mangelfulde.

Scanrate Financial Systems A/S har ophavsretten til tjenesten, som alene stilles til rådighed til personligt brug. Til kommercielt brug har Scanrate udviklet finansstyringssystemet Lima, der giver overblik over alle aktiver og langfristede lån på tværs af låntyper, ejendomme og selskaber samlet i ét system.
ScanRate

Beregning foretages, vent venligst.


Beregner
X
ScanRate

Den efterspurgte side kunne desværre ikke vises.Scanrate er underrettet og vil hurtigst muligt udbedre problemet.

Prøv venligst igen senere.
X
ScanRate

Direkte Link


Kopier det følgende link direkte til f.eks. en e-mail:
Henter link...