X
Vi har opdaget at du bruger en browser siden ikke understøtter. Vi kan derfor ikke garantere at hele www.boligregner.dk virker over for dig, som både du og vi forventer. Boligregner.dk er understøttet af følgende browsere:
Google Chrome
Version 7 eller nyere
Apple Safari
Version 5 eller nyere
Mozilla Firefox
Version 3.5 eller nyere
Microsoft Internet Explorer
Version 8 eller nyere
Hvordan du opgraderer eller installerer, kan du se på www.browserchoice.eu

boligregner.dk henvender sig alene til personligt brug. Finansstyringssystemet Lima udviklet af Scanrate henvender sig til kommercielt brug, og kan hjælpe din virksomhed med et uundværligt overblik over alle jeres lån.

Afdrag og friværdi

På Boligregner.dk kan du tage højde for ejendomsværdi og belåningsgrænser. Dette betyder, at det er muligt at sammenligne friværdien i ejendommen efter 5 år ved rentestigning og rentefald.

I det følgende vil vi give et eksempel på beregningen af friværdi for et rentetilpasningslån med og uden afdrag samt et fastforrentet lån.

Hvis du vil se, hvordan beregningen i dette eksempel sættes op i Boligregner.dk kan du se det på følgende side:
Vis detaljer for opsætning af eksemplet

Friværdiberegning

Vi antager, at du ønsker at købe en ejendom til 2 mio. kr., og at du selv har 100.000 kr. til udbetalingen. Dit lånebehov er derfor 1,9 mio. kr.

Vi undersøger effekten af at finansiere ejendommen med tre forskellige finansieringsalternativer: F3 rentetilpasningslån med og uden afdrag samt et fastforrentet obligationslån.

Når ejendomsværdi og belåningsgrænser medtages i beregningen har tabellen på sammenligningssiden en kolonne, der viser Friværdi. Friværdien er beregnet som forskellen mellem den nuværende ejendomsværdi og restgælden efter fem år.

Fortolkning af friværdien er derfor, at hvis du om fem år sælger dit hus, og salgsprisen (efter omkostninger) er lig med den nuværende ejendomsværdi på 2 mio. kr., så vil du få et kontant overskud svarende til den beregnede friværdi. Hvis salgsprisen er lavere, får du en lavere friværdi osv.

Som det ses, er friværdien stærkt afhængig af dit valg af lån.

  • Friværdierne vil stige og falde med salgsprisen, men forskellen i friværdi mellem de enkelte lån er uafhængig af salgsprisen.
  • Afdrag skaber friværdi. Ved uændret rente har F3 lånet med afdrag en friværdi, som ligger 240.000 kr. højere end det afdragsfrie lån.
  • Ser vi på det afdragsfrie lån, så starter du med at låne 1,9 mio. kr., og du skal betale 1,953 mio. kr. tilbage efter fem år. Forskellen på 53.000 kr. stammer fra etablerings- og indfrielsesomkostninger.
  • Ved rentestigning falder indfrielseskursen på det fastforrentede lån, og lånet får derfor den højeste friværdi. Det fastforrentede lån har så at sige en indbygget beskyttelse af friværdien ved rentestigning.

Et interessant nøgletal er Friværdi i pct. af oprindelig købspris. Dette tal findes på fanebladet for de enkelte lån men er indsat i tabellen ovenfor. Hvis friværdien er 280.000 og den oprindelige ejendomsværdi 2 mio. kr., så vil friværdien i procent af oprindelig ejendomsværdi være 14 procent. Det betyder, at ejendomsværdierne kan falde 14 procent, før gælden overstiger husets værdi.

Link til beregning

Hvorfor er det så nyttigt at have en positiv friværdi?

  • Hvis du ønsker at sælge dit hus, vil den positive friværdi blive konverteret til et kontant overskud, som du kan tage med.
  • Hvis der opstår en negativ friværdi i forbindelse med salg, skal underskuddet dækkes ved opsparing eller nye lån. Nye lån vil ikke have sikkerhed i ejendommen, og finansieringsvilkårene bliver derfor dårligere.
  • Alle huse har på et eller andet tidspunkt behov for vedligeholdelse. Som husejer bør man hele tiden sikre sig, at der løbende skabes en friværdi, som kan anvendes til nye lån.


Økonomisk status i dag og i fremtiden med Lima

Hvordan er jeres økonomiske situation lige nu - og hvordan ser den ud i fremtiden? Med Finansstyringssystemet Lima kan du med få klik opgøre:

- Friværdi
- Dagsværdien af gæld
- Amortiseret kostpris
- Indfrielsesomkostninger
- Likviditet

Lima er udviklet af Scanrate Financial Systems A/S, der også står bag boligregner.dk. Med Lima får I et intuitivt værktøj, der giver jer overblik over alle jeres aktiver og gæld samlet i ét system.

Læs mere om Lima

ScanRate

Beregning foretages, vent venligst.


Beregner
X
ScanRate

Den efterspurgte side kunne desværre ikke vises.Scanrate er underrettet og vil hurtigst muligt udbedre problemet.

Prøv venligst igen senere.
X
ScanRate

Direkte Link


Kopier det følgende link direkte til f.eks. en e-mail:
Henter link...