X
Vi har opdaget at du bruger en browser siden ikke understøtter. Vi kan derfor ikke garantere at hele www.boligregner.dk virker over for dig, som både du og vi forventer. Boligregner.dk er understøttet af følgende browsere:
Google Chrome
Version 7 eller nyere
Apple Safari
Version 5 eller nyere
Mozilla Firefox
Version 3.5 eller nyere
Microsoft Internet Explorer
Version 8 eller nyere
Hvordan du opgraderer eller installerer, kan du se på www.browserchoice.eu

Kritiske forudsætninger


Her beskrives nogle af de kritiske forudsætninger bag beregningerne på boligregner.dk.

Hvorfor lige fem år?

I de tidligere versioner af boligregner.dk kunne brugeren vælge beregningshorisont fra 1 til 10 år. For at reducere kompleksiteten har vi fjernet den valgmulighed, og alle beregninger sker derfor med en fast horisont på fem år.

De fem år er bare et valg. Hvis man vælger en lang horisont - og afdrager på lånet - så vejer ydelserne tungt i forhold til indfrielsesbeløbet. Vælger man et afdragsfrit lån og en kort horisont betyder ydelsen stort set ingenting i forhold til indfrielsesbeløbet. De fem år er valgt som et passende kompromis og passer i øvrigt fint med at danskerne i gennemsnit omlægger deres boliglån med 4-6 års mellemrum.

Samme renteskift for alle løbetider?

I beregningerne forudsættes, at alle renter stiger lige meget. I praksis sker det ofte, at de korte renter, som styrer f.eks. F1-lån, bevæger sig mere eller mindre end de lange renter, som styrer de lange konverterbare obligationslån. Den effekt kan have stor betydning, men den er ikke inddraget i Boligregner.dk.

For de teknisk interesserede: I beregningerne skifter vi swaprentestrukturen op og ned. Det har forskellige virkninger på de forskellige lån afhængig af konverteringsrisiko, renteloft, løbetid, afdragsprofil etc.. En rentestigning/fald på x procent betyder f.eks. ikke nødvendigvis at den effektive rente på lånet stiger/falder med x procent.

Problemer ved indfrielse af lån?

Inkonverterbare obligationer kan kun indfries ved at opkøbe obligationerne til markedskurs. Konverterbare obligationer kan altid indfries til kurs 100, men hvis renten er høj, vil markedskursen normalt ligge under kurs 100. I den situation vil låntager med fordel kunne indfri til markedskurs.

Indfrielse til markedskurs indgår i programmets beregning af beløb til indfrielse og påvirker specielt de lange fastforrentede lån ved rentestigning.

Man skal være opmærksom på, at boligregnerens indfrielseskurser bygger på modelberegninger og en antagelse om "fair" prisfastsættelse. Hvis der kun er udstedt meget få obligationer af en bestemt type, er der set eksempler på, at få investorer har opkøbt alle obligationer og tager en overpris i forbindelse med indfrielse. Låntager skal f.eks. betale kurs 85 for en obligation, der "burde" koste kurs 81. I sammenligningen af lån skal man derfor huske, at muligheden for at indfri til markedskurs afhænger af markedsforholdene ved indfrielse. For de større obligationsserier er det sjældent et problem, men priseffekter (også kaldet indlåsningseffekter) grundet denne monopolisering af er dog blevet langt hyppigere i de senere år på grund af det stigende antal låneprodukter, der er blevet tilgængelige på markedet.

Gå til beregning
Læs om vilkår for boligregner.dk

ScanRate

Beregning foretages, vent venligst.


Beregner
X
ScanRate

Den efterspurgte side kunne desværre ikke vises.Scanrate er underrettet og vil hurtigst muligt udbedre problemet.

Prøv venligst igen senere.
X
ScanRate

Direkte Link


Kopier det følgende link direkte til f.eks. en e-mail:
Henter link...