X
Vi har opdaget at du bruger en browser siden ikke understøtter. Vi kan derfor ikke garantere at hele www.boligregner.dk virker over for dig, som både du og vi forventer. Boligregner.dk er understøttet af følgende browsere:
Google Chrome
Version 7 eller nyere
Apple Safari
Version 5 eller nyere
Mozilla Firefox
Version 3.5 eller nyere
Microsoft Internet Explorer
Version 8 eller nyere
Hvordan du opgraderer eller installerer, kan du se på www.browserchoice.eu

boligregner.dk henvender sig alene til personligt brug. Finansstyringssystemet Lima udviklet af Scanrate henvender sig til kommercielt brug, og kan hjælpe din virksomhed med et uundværligt overblik over alle jeres lån.

Omlægning af lån

På boligregner.dk kan du analysere effekten af at omlægge dit eksisterende lån.
Sammenligningen ser på periodeomkostningen, dvs. dine samlede låneomkostninger over de næste fem år.

En uddybning af begrebet periodeomkostninger kan ses på følgende link:
Forklaring af periodeomkostninger

Eksempel på omlægning af lån

I det følgende vil vi se på et eksempel fra 18/11 2013, hvor et eksisterende lån omlægges til tre alternativer. Det eksisterende lån er et 27-årigt 5% fastforrentet lån med afdrag. De nye lån efter omlægning er alle 30-årige lån med afdrag - henholdsvist et F5, et fastforrentet 3,5% lån og et fastforrentet 3% lån.


*Gns. Kurs* er kursværdi i procent af restgæld. Kursen er inklusive kursskæring. For kontantlån er kursen altid 100.

Hvad viser beregningen

Omlægningsberegningen involverer mange faktorer, men du kan få et godt overblik ved at se på grafen med periodeomkostninger.

Af grafen ses følgende:

  • Behold det eksisterende lån: Hvis du beholder dit gamle lån i yderligere fem år bliver låneomkost-ningerne ca. 340.000 kr. efter skat uanset om renten stiger eller falder.
  • Læg om til F5 lån: Hvis du lægger om til et F5 lån, ligger renten stort set fast i de fem år. Dine låneomkostninger ligger på mellem 140.000 og 175.000 kr.
  • Læg om til 3,5% fastforrentet lån til kurs 99,32: Hvis du udskifter dit 5% lån med et 3,5% lån, så falder ydelsen. Desuden stiger restgælden kun en smule, fordi kursen er meget tæt på 100. Ved rentefald får du et tab, når du skal indfri den højere restgæld til kurs 100, men da kursen i dag er meget tæt på 100 er tabet overskueligt. En rentestigning vil give en væsentlig besparelse, fordi restgælden kan indfries til underkurs.
  • Læg om til 3,0% lån til kurs 95,47: Vælger du 3% lånet får du en endnu højere restgæld og tab ved rentefald. Lånet er til gengæld det mest fordelagtige ved rentestigning.

Konklusionen bliver, at det umiddelbart er en fordel at sige farvel til dit gamle lån. Vælger du F5 lånet, får du en væsentlig besparelse indenfor de tre viste renteskift. Omlægning til et fastforrentet 3,5% lån er især fordelagtigt, hvis renten efterfølgende stiger. Vælger du 3% lånet frem for 3,5% løber du en væsentlig risiko i tilfælde af rentefald.

Du kan se alle detaljer i eksemplet på følgende link:
Link til beregning

Har din virksomhed brug for overblik over lån og omlægninger?

Scanrate Financial Systems A/S, der står bag boligregner.dk, har også udviklet finansstyringssystemet Lima, der er specielt henvendt til virksomheder. Lima skaber overblik over jeres gæld på tværs af långivere, ejendomme og selskaber og kan skabe intuitive rapporter og regne på omlægninger af lån og meget mere - alt samlet i ét system.

Læs mere om Lima

Hvad med omlægningsomkostninger?

I sammenligningen af periodeomkostninger er der taget højde for, at de nye lån skal kunne dække samtlige omkostninger efter skat ved at indfri det gamle lån (differencerente og gebyrer) samt omkostningerne ved at optage det nye lån (gebyrer, tinglysningsafgift).

I forbindelse med en omlægning skal du være opmærksom på, at du ofte får en højere bidragssats på det nye lån. Det er medregnet i eksemplet, men da bidragssatsen er individuel, bør du indtaste den sats, du får tilbudt i realkreditinstituttet.

To-kupon reglen

En af de mange tommelfingerregler i dansk realkreditrådgivning er, at der skal være to procentpoints forskel i kuponrenten, før man konverterer. Man bør altså ikke skifte fra 5 til 3.5, men kun fra 5 til 3 procent i kupon. For at undgå stigende restgæld skal man desuden vente, indtil 3 procent obligationen er tæt på kurs 100. Den ventetid kan dog riskere at blive meget lang.

Analysen viser, at der ikke er noget at tabe ved at konvertere fra 5 til 3.5, hvis det nye lån ligger tæt på kurs 100. Skulle renten senere falde yderligere et procentpoint, må man bare have gang i papirerne igen og ærge sig over at skulle betale konverteringsomkostninger en ekstra gang. Konverteringsomkostningerne er dog relativt små, fordi man kan modregne stempelgebyr på det eksisterende lån.

Hvordan laver jeg en omlægningsberegning for mit eget lån?

Hvis du vil lave en omlægningsberegning skal du

  1. Vælge "Beregn" i hovedmenuen.
  2. Klik i feltet "Omlæg eksisterende lån".
  3. Indtast dit eksisterende lån fra din seneste PBS kvittering. Husk at vælge det rigtige lån i den øverste del af skærmbilledet.
  4. Vælg de alternative nye lån.
ScanRate

Beregning foretages, vent venligst.


Beregner
X
ScanRate

Den efterspurgte side kunne desværre ikke vises.Scanrate er underrettet og vil hurtigst muligt udbedre problemet.

Prøv venligst igen senere.
X
ScanRate

Direkte Link


Kopier det følgende link direkte til f.eks. en e-mail:
Henter link...