X
Vi har opdaget at du bruger en browser siden ikke understøtter. Vi kan derfor ikke garantere at hele www.boligregner.dk virker over for dig, som både du og vi forventer. Boligregner.dk er understøttet af følgende browsere:
Google Chrome
Version 7 eller nyere
Apple Safari
Version 5 eller nyere
Mozilla Firefox
Version 3.5 eller nyere
Microsoft Internet Explorer
Version 8 eller nyere
Hvordan du opgraderer eller installerer, kan du se på www.browserchoice.eu

boligregner.dk henvender sig alene til personligt brug. Finansstyringssystemet Lima udviklet af Scanrate henvender sig til kommercielt brug, og kan hjælpe din virksomhed med et uundværligt overblik over alle jeres lån.

Beregn dine samlede låneomkostninger

Hvis du skal købe en brugt bil, ved du godt, at bilen med den laveste salgspris hos forhandleren ikke nødvendigvis er den billigste bil på længere sigt - når du tager højde for driftsomkostninger, risiko for reparationer og gensalgsværdi.

Det samme gælder boliglån. Der er ikke nogen, der har lyst til at give dig et specielt billigt lån. Så hvis du betaler en meget lav ydelse i starten, så er det nok fordi ydelsen kan stige på et senere tidspunkt, eller fordi det kan blive dyrt at komme ud af lånet igen.

Boligregner.dk sammenligner lån ved hjælp af en horisontberegning, som viser de samlede låneomkostninger over en femårig periode. Beregningen foretages for uændret rente, rentestigning og rentefald. Tag en udskrift med næste gang du skal besøge din boliglånsforhandler.

Ydelse

Forestil dig, at du skal optage et realkreditlån på 2 mio. kr. til køb af en lejlighed. Du kan vælge mellem at betale 7.926 kr. per måned efter skat for et fast forrentet lån med afdrag; 6.624 kr. for et rentetilpasningslån med afdrag og endeligt 1.494 kr. om måneden for et afdragsfrit rentetilpasningslån.

Hvilket lån vælger du? Hvis du er, som danskere er flest, tager du F1 lånet og allerhelst med afdragsfrihed. Sammenlignet med det fastforrentede lån får du 6.432 kr. ekstra i budgettet hver måned.

Periodeomkostninger

Følgende graf viser periodeomkostningerne for de tre finansieringsalternativer ved rentefald, uændret renteniveau og rentestigning.

Antag, at du optager et lån på 2 mio. kr.

Over en femårig periode betaler du 360.000 i afdrag, rente og bidrag. Restgælden kan indfries til 1,8 mio. kr.

Periodeomkostningen beregnes som 1.800.000 + 360.000 - 2.000.000 = 160.000 kr.

Selv om et afdragsfrit lån med variabel rente har den laveste startydelse, så er det ikke altid det billigste lån.

Horisontberegningerne på Boligregner.dk viser de samlede låneomkostninger for et boliglån under forudsætning af, at lånet indfries efter fem år. Beregningerne vises for uændret rente, rentestigning og rentefald.

Periodens samlede låneomkostninger efter skat kaldes periodeomkostningen. Periodeomkostningen beregnes som periodens ydelse efter skat, plus hvad det vil koste dig at indfri lånets restgæld efter fem år og minus det oprindelige provenu. Periodeomkostningerne for de tre lån er vist i figuren ovenfor.

Brug for overblik over alle jeres lån?

Scanrate Financial Systems A/S har også udviklet finansstyringssystemet Lima, der henvender sig til professionelle låntagere. Lima er et online system, der hjælper jer med overblik over alle jeres lån på tværs af ejendomme, selskaber og forskellige låntyper.

Systemet kan lave uundværlige beregninger på jeres eksisterende lån, sammenligne finansieringsforslag og danne rapporter, der kan eksporteres direkte til Excel.

Se alle Limas funktioner her

Fortolkning af beregninger

Af figuren og de bagvedliggende beregninger ses:

Rentetilpasningslånene er billigst ved uændret eller faldende rente.

  • Rentetilpasningslån af F1 typen refinansieres hvert år.
  • Ydelsen på et F1 lån stiger, hvis renten stiger og falder ved rentefald.
  • Indfrielseskursen ligger meget tæt på 100.

Hvis renten stiger, er det fastforrentede lån billigst.

  • Det fastforrentede lån har den højeste ydelse i udgangssituationen, men ydelsen er konstant.
  • Ved rentefald indfries restgælden til 100
  • Ved rentestigning kan lånet indfries til en kurs væsentlig under 100

Uanset renteniveauet, så er det afdragsfrie F1 lån dyrere end det tilsvarende F1 lån med afdrag

  • Afdragene går direkte til at reducere restgælden - dvs. afdrag er opsparing og ikke en omkostning.
  • De løbende afdrag sparer rente og bidrag
  • Realkreditinstituttet bruger en højere bidragssats for de afdragsfrie lån

Ovenstående horisontberegning er taget direkte fra Boligregner.dk. Se de bagvedliggende beregninger på nedenstående link.
Se flere detaljer for eksemplet

ScanRate

Beregning foretages, vent venligst.


Beregner
X
ScanRate

Den efterspurgte side kunne desværre ikke vises.Scanrate er underrettet og vil hurtigst muligt udbedre problemet.

Prøv venligst igen senere.
X
ScanRate

Direkte Link


Kopier det følgende link direkte til f.eks. en e-mail:
Henter link...