X
Vi har opdaget at du bruger en browser siden ikke understøtter. Vi kan derfor ikke garantere at hele www.boligregner.dk virker over for dig, som både du og vi forventer. Boligregner.dk er understøttet af følgende browsere:
Google Chrome
Version 7 eller nyere
Apple Safari
Version 5 eller nyere
Mozilla Firefox
Version 3.5 eller nyere
Microsoft Internet Explorer
Version 8 eller nyere
Hvordan du opgraderer eller installerer, kan du se på www.browserchoice.eu
Direkte link Print Finansieringsforslag pr. 14-01-2022
Ønsket provenu: 2.500.000
Finansieringsalternativer Hovedstol Gns.kurs Kursværdi Udst.omk. Kontant Ydl. f.s. Ydl. e.s. ÅOP
31 år F3 januar, 30 år Banklån 2.550.000 100,00 2.550.000 49.624 2.500.376 9.947 8.673 2,11%
31 år F5 januar, 30 år Banklån 2.550.000 100,00 2.550.000 49.511 2.500.489 10.204 8.737 2,35%
30 år 1.5% obligation, 30 år Banklån 2.606.000 97,91 2.551.470 51.411 2.500.059 11.348 9.272 3,30%
Horisontberegning
Startdato: 14-01-2022
Horisontdato: 14-01-2027
Oversigten sammenligner tre alternative lånemuligheder over en periode på fem år for forskellige renteskift.
Ved omlægning vises desuden konsekvensen af at beholde det eksisterende lån.
Scanrate Financial Systems A/S påtager sig ikke noget ansvar for tjenestens nøjagtighed eller fuldkommenhed. Scanrate fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab, såvel direkte som indirekte, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af de på tjenesten tilgængelige informationer, beregninger og vurderinger, såfremt disse måtte vise sig at være fejlbehæftede eller mangelfulde.

Scanrate Financial Systems A/S har ophavsretten til tjenesten, som alene stilles til rådighed til personligt brug. Til kommercielt brug har Scanrate udviklet finansstyringssystemet Lima, der giver overblik over alle aktiver og langfristede lån på tværs af låntyper, ejendomme og selskaber samlet i ét system.
Scanrate Financial Systems A/S påtager sig ikke noget ansvar for tjenestens nøjagtighed eller fuldkommenhed. Scanrate fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab, såvel direkte som indirekte, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af de på tjenesten tilgængelige informationer, beregninger og vurderinger, såfremt disse måtte vise sig at være fejlbehæftede eller mangelfulde.

Scanrate Financial Systems A/S har ophavsretten til tjenesten, som alene stilles til rådighed til personligt brug. Til kommercielt brug har Scanrate udviklet finansstyringssystemet Lima, der giver overblik over alle aktiver og langfristede lån på tværs af låntyper, ejendomme og selskaber samlet i ét system.
ScanRate

Beregning foretages, vent venligst.


Beregner
X
ScanRate

Den efterspurgte side kunne desværre ikke vises.Scanrate er underrettet og vil hurtigst muligt udbedre problemet.

Prøv venligst igen senere.
X
ScanRate

Direkte Link


Kopier det følgende link direkte til f.eks. en e-mail:
Henter link...