X
Vi har opdaget at du bruger en browser siden ikke understøtter. Vi kan derfor ikke garantere at hele www.boligregner.dk virker over for dig, som både du og vi forventer. Boligregner.dk er understøttet af følgende browsere:
Google Chrome
Version 7 eller nyere
Apple Safari
Version 5 eller nyere
Mozilla Firefox
Version 3.5 eller nyere
Microsoft Internet Explorer
Version 8 eller nyere
Hvordan du opgraderer eller installerer, kan du se på www.browserchoice.eu

boligregner.dk henvender sig alene til personligt brug. Finansstyringssystemet Lima udviklet af Scanrate henvender sig til kommercielt brug, og kan hjælpe din virksomhed med et uundværligt overblik over alle jeres lån.

Sammenlign dine lånetilbud

Brug Boligregner.dk, hvis du ønsker at foretage en uafhængig sammenligning af lånetilbud fra bank og realkredit. Boligregner dækker de fleste boliglån på markedet, og du kan derfor direkte sammenligne lån fra konkurrerende udbydere.

Bredt udvalg af låntyper

Boligregner.dk inkluderer stort set alle relevante låntyper for private boligejere.

  • Fastforrentede obligations- og kontantlån
  • Rentetilpasningslån F1, F3, F5 og F10
  • FlexKort® (CITA lån)
  • Rentetilpasningslån med fast ydelse og variabel løbetid (Type T)
  • Garantilån med variabel rente og renteloft
  • Prioritetslån (banklån med samme sikkerhed som realkreditlån)

Sammenlign lån med horisontberegninger

Boligregner.dk foretager horisontberegninger, hvilket gør det muligt at sammenligne periodeomkostninger for vidt forskellige typer af lån.

Læs mere om horisontberegning og periodeomkostninger

Tolagsbelåning

Nykredit indførte tolagsbelåning i 2013, hvor låntager fik to forskellige realkreditlån afhængig af belånings-grænsen.
Låntager kunne låne op til 60 procent af ejendomsværdien (bundlån) finansieret med de sikre SDO obligationer, hvorimod lån mellem 60 og 80 procent af ejendomsværdien (toplån) finansieret med såkaldte RO obligationer. Tolagsbelåning blev afskaffet i Nykredit igen i 2014, men vi har valgt at beholde muligheden for at regne på tolagsbelåning på boligregner, da der ikke er noget i vejen for at man kan splitte sit lån ud i flere låneprodukter, dog regnes der ikke længere med RO obligationer.

Indtast selv bidragssats

I de seneste par år har realkreditinstitutterne hævet bidragssatserne kraftigt. Bidragssatserne afhænger af belåningsintervallet, og der er kommet specielle tillæg for rentetilpasning og afdragsfrihed. Bidragssatser varierer derudover på tværs af institutter og kunder.

Boligregner.dk arbejder med forskellige standard bidragssatser for fast rente, rentetilpasning og rentetilpasning med afdragsfrihed.

I praksis bør du altid indtaste den bidragssats, som du er blevet tilbudt i de enkelte institutter.

Kursskæring ved refinansiering

For rentetilpasningslån har realkreditinstitutterne introduceret et nyt gebyr i form kursskæring ved refinansiering. I modsætning til bidraget kan dette gebyr ikke ses på startydelsen, men det vil påvirke dine samlede låneomkostninger over en periode.

Boligregner.dk regner med 0,2 procent i kursskæring ved refinansiering. Der er institutter, der har højere og lavere satser, og hvis du ønsker at kompensere for det i din beregning, kan du justere bidragssatsen. Som tommelfingerregel kan man dele kursskæringen med antal år mellem refinansiering og lægge resultatet oveni bidragssatsen. En ekstra kursskæring på 0,2 vil svare til en skjult bidragsforøgelse på 0,2 procent for et F1 lån, men kun 0,1 procent for et F2 lån og så fremdeles.

Brug for at sammenligne lånetilbud?

Scanrate Financial Systems A/S har også udviklet finansstyringssystemet Lima, der henvender sig til professionelle låntagere. Lima er et online system, der hjælper jer med overblik over alle jeres lån på tværs af ejendomme, selskaber og forskellige låntyper.

Med Lima kan I lave uundværlige beregninger på jeres eksisterende lån, sammenligne finansieringstilbud fra forskellige banker og systemet opdatérer til dagens renteniveau på få sekunder.

Se alle Limas funktioner her

Rente på banklån

Hvis du medtager ejendomsværdi og belåningsgrænser i din beregning vil programmet selv udmåle lånet, således at op til 80 procent af ejendomsværdien optages i realkreditlån, mens det resterende lånebehov dækkes af et banklån. Renten på banklånet varierer stærkt fra kunde til kunde, og på Boligregner.dk er det muligt at angive den konkrete rentesats, som du har fået tilbudt. I horisontberegningen antages, at den angivne sats stiger og falder med renteniveauet.

Prioritetslån er banklån, som tilbydes indenfor 80 procent låneintervallet, dvs. som alternativ til realkreditlån. Her kan du ligeledes angive den rentesats, som du har fået tilbudt.

Gem din beregning

På Boligregner.dk kan du bruge knappen Direkte link som giver dig mulighed for at kopiere et link, som du kan indsætte i en e-mail eller gemme i din browser. Boligregner vedligeholder linket i 14 dage. Ved at klikke på Dine lånemuligheder kan du rette opsætningen og /eller genberegne med dagens kursniveau.

Dagligt opdaterede kurser

Boligregner.dk opdateres dagligt på basis af gårsdagens officielle kurser. For låntyper, som udbydes af flere institutter, anvendes en gennemsnitskurs for de bagvedliggende obligationer.


ScanRate

Beregning foretages, vent venligst.


Beregner
X
ScanRate

Den efterspurgte side kunne desværre ikke vises.Scanrate er underrettet og vil hurtigst muligt udbedre problemet.

Prøv venligst igen senere.
X
ScanRate

Direkte Link


Kopier det følgende link direkte til f.eks. en e-mail:
Henter link...