X
Vi har opdaget at du bruger en browser siden ikke understøtter. Vi kan derfor ikke garantere at hele www.boligregner.dk virker over for dig, som både du og vi forventer. Boligregner.dk er understøttet af følgende browsere:
Google Chrome
Version 7 eller nyere
Apple Safari
Version 5 eller nyere
Mozilla Firefox
Version 3.5 eller nyere
Microsoft Internet Explorer
Version 8 eller nyere
Hvordan du opgraderer eller installerer, kan du se på www.browserchoice.eu

Vilkår for brug af Boligregner.dk


Denne gratis online tjeneste er udarbejdet af Scanrate Financial Systems A/S udelukkende med det formål at skabe overblik over boligfinansieringen i forbindelse med optagelse og omlægning af lån.

Tænk selv

Tjenesten er IKKE et tilbud om eller en opfordring til at købe obligationer eller optagelse af lån. De informationer, beregninger, vurderinger og skøn, der er tilgængelige, kan ikke træde i stedet for dit eget skøn over, hvorledes der skal disponeres. Dit eget skøn skal blandt andet foretages på baggrund af din konkrete økonomiske situation, og du opfordres altid til at søge individuel rådgivning hos en bank, realkreditinstitut eller anden finansiel rådgiver, inden der disponeres. Tjenesten er alene at betragte som et værktøj!

Fremtidige kurser bygger på et skøn

I beregningerne indgår der skøn på fremtidige kurser. Disse er beregnet ved brug af forudsætninger, som ikke nødvendigvis alle vil blive opfyldt. Kurserne kan illustrere systematiske forskelle mellem de forskellige lån, men det er ikke sikkert, at virkeligheden opfører sig som forudsat. Tænk på det som en vejrudsigt for obligationsmarkedet!

Ansvarsfraskrivelse

Scanrate påtager sig ikke noget ansvar for tjenestens nøjagtighed og fuldkommenhed. Scanrate fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab, såvel direkte som indirekte, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af de på tjenesten tilgængelige informationer, beregninger og vurderinger, såfremt disse måtte vise sig at være fejlbehæftede eller mangelfulde.

Kun til personligt brug

Scanrate Financial Systems A/S har ophavsretten til tjenesten, som alene stilles til rådighed til personligt brug. Informationer, beregninger og vurderinger fra tjenesten må alene anvendes til private formål og må ikke anvendes kommercielt, herunder til kunderådgivning, eller videredistribueres (analogt som digitalt) i andre publikationer eller på andre websites, ligesom informationer, beregninger og vurderinger ikke må videreformidles til tredjeperson uden Scanrates forudgående godkendelse. Automatiseret brug af tjenesten er ikke tilladt.

Til kommercielt brug har Scanrate Financial Systems A/S udviklet finansstyringsssystemet Lima, der giver overblik over alle aktiver og langfristede lån på tværs af låntyper, ejendomme og selskaber samlet i ét system.

Læs mere om Lima


Kommentarer modtages gerne

Scanrate modtager gerne kommentarer og generelle spørgsmål til siden per mail, men vi besvarer ikke forespørgsler om konkrete lånesager.

ScanRate

Beregning foretages, vent venligst.


Beregner
X
ScanRate

Den efterspurgte side kunne desværre ikke vises.Scanrate er underrettet og vil hurtigst muligt udbedre problemet.

Prøv venligst igen senere.
X
ScanRate

Direkte Link


Kopier det følgende link direkte til f.eks. en e-mail:
Henter link...